Tο πρόγραμμα UNiZENS συμβάλλει στην απάντηση ερωτημάτων που σχετίζονται με τις ιδρυτικές αξίες, δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες για όλους στο εσωτερικό της ΕΕ, με τις αρχές που αποτελούν προτεραιότητα για την καθημερινότητα των πολιτών, με την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης,αναπηρίας και γενικά αντιδιακριτικής συμπεριφοράς, ενώ ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την εξάλειψη των εμποδίων στην κοινωνική ένταξη και τη δημιουργία ενός ευρύτερου κλίματος συνοχής και ειρήνης στο εσωτερικό της που ευνοεί και την εμφάνιση νέων επιχειρηματικών δεδομένων και κινήτρων  για καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, μέσω  4 3ήμερων και 1 2ήμερης συνάντησης διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων, αρχών, αξιών και εμπειριών  και 2 1ήμερων εκδηλώσεων που αξιοποιούν τον αθλητισμό ως πρότυπο και καλή πρακτική συνεύρεσης πολιτών με ιδιαιτερότητες, προωθείται περαιτέρω η  στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, μία Ευρώπη χωρίς φραγμούς και χωρίς οποιεσδήποτε διακρίσεις.

Ειδικότερα,

  • Προάγεται η συνεργατική δράση στο πλαίσιο Μεικτών Ομάδων πολιτών και αθλητικών προγραμμάτων (Shining example is the Athletic Program of mixed groups andUnifieddiverseeventsandSports of Special Olympics), λόγω του ότι είναι περισσότερο δημοφιλή στο σύνολο των νέων σε όλη την Ευρώπη και νομιμοποιημένα στη συνείδηση των ΑμΕΑ αλλά και στις συνειδήσεις όλων των ευρωπαίων πολιτών, σε ενώσεις πολιτών, σε επαγγελματικούς συλλόγους, σε χώρους δημιουργικής απασχόλησης νέων, σε σχολεία, σε αθλητικούς συλλόγους, σε άλλες ομάδες νέων και ενώσεων πολιτών γενικά.
  • Ευαισθητοποιεί την κοινωνία των πολιτών ανά την Ευρώπη πάνω σε ζητήματα που άπτονται των ιδρυτικών της αρχών, στα σχετικά επιτεύγματα της και την παρακινεί για συμμετοχή σε ανάλογες δραστηριότητες.
  • Παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε πολίτες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν και να συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε τέτοιες μικτές ομάδες  δράσης.
  • Αναδεικνύει ότι ο όρος «προσβασιμότητα» σημαίνει ότι τα πρόσωπα με αναπηρία και αυτά υπό οποιαδήποτε διακριτική συμπεριφορά και με οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα πρέπει να έχουν πρόσβαση, σε ισοδύναμη βάση με τους υπολοίπους πολίτες, στα δημόσια αγαθά, στο φυσικό περιβάλλον, στα μεταφορικά μέσα, στις τεχνολογίες και στα συστήματα πληροφορίας και επικοινωνιών, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες, τις δομές, τις εγκαταστάσεις και τις εκδηλώσεις.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα  οι ευρωπαίοι πολίτες που συνιστούν την ομάδα στόχο του, µέσα από Μεικτές Αγωνιστικές διαδικασίες, προπονήσεις αλλα και λοιπές υποστηρικτικές δράσεις, αναπτύσσουν τις σωµατικές τους ικανότητες, βελτιώνουν τις όποιες τεχνικές και δεξιότητες τους, προκαλούν τον συναγωνισµό και το «ευ αγωνίζεσθαι» και κυρίως εντάσσονται σε μία κοινωνία που πληγωμένη από την οικονομική κρίση, την ύφεση και τη φτώχεια όχι μόνο σε τοπικό και εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει παραγκωνίσει, περιθωριοποιήσει και ξεχάσει πολλές από τις αξίες και αρχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Πρόκειται για τις θεμελιώδεις αξίες της ισότητας, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης με επίκεντρο τον Άνθρωπο, στην ιδιότητα του οποίου ως ΠΟΛΙΤΗ, είναι αφιερωμένο το έτος 2013 και για τις οποίες απονεμήθηκε στην ΕΕ το Nobel ειρήνης.

Την παρακολούθηση των εν λόγω δραστηριοτήτων: διαλόγου, προπονητικών,  αγωνιστικών, και υποστηρικτικών, καλούνται να παρακολουθήσουν επίσης μεικτές ομάδες πολιτών με, αλλά και χωρίς σωματικό ή/και πνευματικό πρόβλημα, εκπροσώπων της τρίτης ηλικίας, που άλλοτε βιώνουν, άλλοτε όχι διακριτικές συμπεριφορές, ως εθελοντές διαφόρων ειδικοτήτων, ενισχύοντας το αίσθημα της κοινωνικής συνεισφοράς, του «συνανοίκειν» σε μία μεγαλύτερη ανθρωποκεντρική κοινή κοινότητα και της αξίας του καθενός  πολίτη χάριν του ευρύτερου ευρωπαϊκού σύνολου και της κοινής  ενωτικής ταυτότητας.