ΑΠΟΣΤΑΣΗ (χλμ.) ΧΡΟΝΟΣ
Λεχαινά – Αθήνα 272,9 3 ώρες – 35 λεπτά
Λεχαινά – Αργοστόλι 92,1 2 ώρες – 13 λεπτά
Λεχαινά – Ζάκυνθος 49,4 1 ώρα – 27 λεπτά
Λεχαινά – Θεσσαλονίκη 534,8 7 ώρες
Λεχαινά -Πάτρα 62,1 1 ώρα – 8 λεπτά
Λεχαινά – Πύργος 36,8 39 λεπτά