Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας. Welcome to our website.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UNIZENS - dissemination of Unizens Programme

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UNIZENS - dissemination of Unizens Programme

Read more

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - PROGRAM "UNIZENS"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - PROGRAM - Tο πρόγραμμα UNiZENS συμβάλλει στην απάντηση ερωτημάτων που σχετίζονται με τις ... - The program UNiZENS includes workshops focused on exchange of views, values and ...

Read more

"Ευρώπη για τους Πολίτες" “Europe for citizens”

- Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δημιούργημα των πολιτών της για τους πολίτες της ..... - The European Union is made of its citizens and for its citizens! Encouraging .....

Read more